produkty do lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie niepotrzebnych. Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wykorzystanie technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
warsztaty z mapowania strumienia wartości
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Reply