lean prezentacje

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. lean materiały szkoleniowe Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie siły roboczej jak i używanych materiałów. Skorzystanie z metod lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.